Det mere tekniske:

Vores PACS-løsning kalder vi for SMooTH og den er udviklet af J4Care i Østrig, som i mange år har leveret PACS inden for det humane område. J4Care har altid prioriteret overholdelse af standarder højt og er i dag blandt de førende, når der afholdes ”IHE-Connectathons” – møder hvor forskellige PACS-leverandører har mulighed for at få bedømt, hvorvidt deres PACS overholder transaktioner og standarder indenfor det humane billedområde (IHE, HL7 og DICOM). Udover at levere PACS til humane hospitaler enten under eget navn eller i samarbejde med f.eks. EMC, Fujitsu, Ameron, Topicus har J4Care leveret den nationale billedviewer til Estland (med op til 3.000 samtidige brugere). …og hvad betyder det så for en veterinær klinik?
J4Care’s overholdelse af IHE’s transaktioner fra det humane område gør, at vi har en platform for udbygning af den nuværende journalintegration og at vi uden problemer i dag er koblet til over 50 forskellige modaliteter på veterinær klinikker i Norden, spændende fra traditionel røntgen, tandrøntgen, C-buer, ultralyd over CT og MR til endoskopi udstyr og andet udstyr, der genererer medicinske billeder. Udstyr, som overholder DICOM kan kobles direkte op – og udstyr, som ikke overholder DICOM, har vi som regel mulighed for at koble op på anden vis.
Vores SMooTH-platform er fleksibel og f.eks. er funktionen til 2ndOpinion udviklet i samarbejde med danske veterinærer og næste version af vieweren vil f.eks. indeholde TPLO-templates udarbejdet i samarbejde med norske veterinærer. Seneste skud på stamme af udvikling sket sammen med veterinære er en template til måling af ”distal femoral angel”.